PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul11342 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Alexandrion are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorul le furnizeaza.

Scopul colectarii datelor este desfasurarea de activitati de reclama,  marketing si publicitate, respectiv statistica.

Prin completarea datelor in Formularul de Inregistrare, Utilizatorul accepta neconditionat ca datele personale sa fie incluse in baza de date a Alexandrion, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, si ofera acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Alexandrion. Scopul prelucrarii datelor presupune desfasurarea de activitati de reclama,  marketing, de publicitate, respectiv statistica,.

Prin citirea prezentului document (PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE), Utilizatorul a luat la cunostinta faptul ca ii sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Alexandrion Grup Romania SRL, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19A, Otopeni, Judetul Ilfov, Utilizatorul isi poate exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

– o data pe an, sa i se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa intervina asupra datelor transmise;
– sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara
– sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.