Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www. singlemaltsociety.ro

 1. INFORMATII GENERALE

Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului www. singlemaltsociety.ro sunt denumite in cele ce urmeaza “Termeni si Conditii” sau “Termeni”.

www. singlemaltsociety.ro (denumit in cele ce urmeaza Website), nu este destinat persoanelor sub 18 ani.

Acest site este operat de  ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L.
ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Bucov, Sat Pleasa, Jud. Prahova, avand Cod Unic de Inregistrare RO 13575086, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.: J29/1028/2000 tel: +40 21 405 11 00, denumită în continuare Alexandrion
Persoana care acceseaza continutul Website-ului, este prezumata a fi de acord cu Termenii si Conditiile prezente.  Pentru a putea utiliza serviciul de informare prin Newsletter, va fi necesara atribuirea calitatii de Utilizator inregistrat. Pentru a putea deveni Utilizator inregistrat, este obligatoriu ca persoana in cauza:

(i)   sa aiba minimum 18 ani si sa completeze Formularul de Inregistrare;

(ii) sa furnizeze informatii complete si exacte pentru inregistrare; si

(iii) sa primeasca confirmarea inregistrarii din partea Single Malt Society, pe adresa de e-mail furnizata in Formularul de Inregistrare. O persoana poate crea un singur Cont pe Website.

Prin inregistrarea pe Website,   persoana care furnizeaza date pentru crearea Contului garanteaza ca acestea sunt complete, reale si corecte, Utilizatorul fiind responsabil sa informeze cu privire la orice modificare a acestor date. Utilizatorul este direct responsabil pentru toate activitatile efectuate in contul sau, indiferent daca acestea au fost autorizate implicit sau expres de acesta. Orice utilizare neautorizata a Contului va fi adusa de indata la cunostinta Alexandrion. Utilizatorul este direct raspunzator pentru pierderile suferite de catre Alexandrion sau oricare alt utilizator sau vizitator al Website-ul ca urmare a utilizarii Contului de o alta persoana decat Utilizatorul. Prin urmare, este interzisa utilizarea unui Cont care apartine altui Utilizator, iar Alexandrion nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pierderi sau daune rezultate din nerespectarea obligatiilor Utilizatorului cuprinse de prezentul document.

2. PROPRIETATEA INTELECTUALA

Materialele continute si drepturile de proprietate intelectuala aferente publicate pe Website apartin sau se afla sunt licenta Alexandrion sau altei societati din grupul Alexandrion si sunt protejate de lege. Folosirea textelor si a informatiilor de pe Website (de ex. Comunicate de presa, baze de date si altele) este permisa doar cu acordul prealabil scris al Alexandrion si cu respectarea  urmatoarelor conditii cumulative:

  1. Documentele, materialele sau informatiile nu vor fi modificate;
  2. Vor fi folosite doar pentru uzul personal, necomercial;
  3. Orice copie a acestor documente, materiale sau informatii sau orice parte a acestora trebuie sa includa instiintarea de copyright.

Folosirea informatiilor, documentelor sau materialelor este interzisa in afara cazurilor mentionate mai sus. Orice incalcare a acestor prevederi, atrage raspunderea potrivit legii. Utilizarea textelor si a datelor in conditiile de mai sus, nu permite folosirea designului si a layout-ului sau a imaginilor publicate pe Website sau pe un web-site care apartine grupului Alexandrion. Elemente singulare aflate pe aceste website-uri sunt protejate de dreptul de autor (i.e. copyright). Ca atare, acestea vor putea fi copiate sau imitate exclusiv in conditiile mentionate la punctele la 1-3 de mai sus. Acesta prevederi sunt aplicabile, fara insa a se limita la, marci, logo-uri, grafica, imagini si culori folosite pe acest site de web.

Autorizatia de a copia in limitele mentionate mai sus, nu permite includerea materialului, documentului sau informatiei sau a oricarei parti din acesta in orice alta lucrare sau publicatie, fie pe format hartie, format electronic ori de alta natura. In special (dar fara limitare) nici o parte a Website-ului nu poate fi distribuita sau copiata pentru un scop comercial.

Nimic din ceea ce este continut in Website nu poate fi subinteles ca oferind persoanei care il acceseaza sau Utilizatorului, implicit sau in vreun alt fel, o licenta de folosire,marca de inregistrare,drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, acestea apartinand proprietarului acestui web-site.

Nici o parte din Website nu poate fi reprodusa, retransmisa ori stocata pe un alt website sau printr-un alt sistem electronic de inregistrare.

3. IMAGINI PROVENIND DE LA TERTI

Website-ul contine imagini, in special sub forma unor fotografii, care se afla in proprietatea unor terti. Folosirea acestora in scop comercial, fara acceptul proprietarului de drept, este interzisa in mod expres.

4. MARCI, DENUMIRI, LOGO-URI

Toate denumirile de produse si alte denumiri aflate pe Website, sunt marci inregistrate ale unor companii apartinand grupului Alexandrion indiferent daca sunt marcate sau nu cu simbolul ® ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisa tertilor.

5. RISCURI

Accesarea Website-ului de catre o persoana sau d catre un Utilizator se face pe propria raspundere a acestora. INFORMAŢIILE CONŢINUTE PE WEBSITE SUNT OFERITE “CA ATARE”, DOAR PENTRU SCOPURILE DE INFORMARE, FĂRĂ A OFERI VREO GARANŢIE DE ORICE FEL. Aceste informaţii pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. Alexandrion isi rezerva dreptul de a aduce in orice moment modificari continutului Website-ului precum si prezentului set de Termeni si Conditii. Se va considera ca aceste modificari au fost acceptate de catre fiecare persoana care acceseaza Website-ul, in situatia in care proprietarul site-ului nu primeste obiectii scrise din partea acesteia in termenul legal sau daca aceasta foloseste Website-ul ulterior postarii Termenilor revizuiti. Se recomanda verificarea periodica a Website-ului pentru a vizualiza Termenii actualizati, intrucat acestia au caracter obligatoriu pentru Utilizatori, respectiv pentru orice persoana care acceseaza Website-ul. Descarcarea programelor se va face pe risc propriu.

Proprietarul Website-ului nu raspunde pentru eventualii virusi care ar putea afecta sistemul Utilizatorului ca urmare a accesarii materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Toate informatiile existente pe Website au rol pur informativ si nu au scopul de a oferi consultanta sau sfaturi intr-un anumit domeniu. Proprietarul Website-ului isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor existente pe acest site. Orice fel de decizie luata pe baza informatiilor culese de pe pagina web. www.singlemaltsociety.ro constituie raspunderea proprie a Utilizatorului sau a persoanei care acceseaza Website-ul. ALEXANDRION NU VA FI ÎN NICI O SITUAŢIE RESPONSABIL FAŢĂ DE NICI O PERSOANA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE SAU ALTE TIPURI DE DAUNE REZULTANTE DIN ACCESAREA WEBSITE-ULUI, CA DE EXEMPLU, DAR FARA A SE LIMITA LA, ORICE PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU PIERDERE DE DATE, CHIAR DACĂ PARTEA NU ESTE AVERTIZATĂ ÎN MOD EXPRES ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

6. FOLOSIREA INFORMATIILOR

Alexandrion nu se face raspunzator pentru eventualele prejudicii, pierderi care apar prin utilizarea Website-ului, ca urmare a imposibilitatii de a utiliza paginile, a functionarii necorespunzatoare, a avariilor , sau a modificarii datelor de catre persoane neautorizate. Alexandrion nu se face raspunzator nici pentru prejudiciile ce provin din transmiterea cu intarziere a informatiilor, din proasta functionare a liniei sau sistemului, sau din alte cauze similare.

7. Litigii

Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.singlemaltsociety.ro si orice incercare de frauda va fi raportata fara intarziere autoritatilor competente. Toate litigiile vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila, sau una din parti renunta la solutionarea pe cale amiabila, litigiul se va solutiona de instantele de judecata de la sediul Societatii Alexandrion Grup Romania SRL.