In fiecare luni din perioada 21 iunie – 23 iulie 2021 vom face o postare cu 3 (trei) intrebari pe pagina Single Malt Society de Facebook . Te invitam sa raspunzi la toate cele 3 (trei) intrebari in comentariile postarii din fiecare saptamana si un set format din 2 pahare Glencairn branduite Single Malt Society poate fi al tau!
Fiecare saptamana va avea 3 intrebari diferite si se va acorda cate un premiu in fiecare saptamana, timp de 5 saptamani.
Alegem câștigătorii prin random.org in fiecare vineri din perioada 21 iunie – 23 iulie 2021 (25 iunie, 2 iulie, 9 iulie,16 iulie si 23 iulie 2021), in total 5 (cinci) castigatori ai cate unui set format din 2 pahare Glencairn branduite Single Malt Society.
1. Organizator: Alexandrion Trading SRL, cu sediul social în sat Pleaşa, Comuna Bucov, str. Fabricilor nr.161, releveu C8, birou nr.1, parter, judetul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Prahova sub nr. J29/99/18.01.2018, avand CUI 38710927.
1.1. Concursul se va desfasura prin intermediul societatii Daescu Bortun Olteanu Consultanta SRL, cu sediul in Bucuresti, str Gheorghe Lazar, nr. 21, Corp A, etaj 1, ap.3, Sector 1, Nr. RC J40/905/2009, CUI RO 25002937, denumita in continuare “Agentia”
1.2. Pe perioada concursului, Agentia se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor concursului dupa cum urmeaza: (i) organizarea si desfasurarea intregului concurs; (ii) validarea raspunsurilor in vederea participarii acestora la tragerea la sorti; (iii) tragerea la sorti; (iv) intocmirea unui proces verbal de predare-primire a premiilor, atat Organizatorul, cat si Agentia fiind absolvite de orice raspundere ulterioara legata de premiile acordate castigatorilor. 2. Regulamentul concursului
2.1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricărui participant, pe pagina web https://singlemaltsociety.ro . 2.2. Prin inscrierea la concurs (comentariu cu raspunsurile la cele 3 intrebari) se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si a informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii concursului. 2.3. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi concursul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. 2.5. Participarea la acesta concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3. Locul de desfasurare al concursului: Pagina de Facebook Single Malt Society.
4. Durata concursului: 21 iunie ora 17:30:00 – 29 iulie 2019 ora 23:59:59
5. Conditii de participare obligatorii: persoane fizice care au varsta minima 18 ani la data de 21 iunie 2021 si raspund corect la toate cele 3 (trei) intrebari (“Participanti”).
6. Premii: 5 premii constand fiecare intr-un set format din 2 pahare Glencairn branduite Single Malt Society.
6.1. Valoarea unui premiu este de 60 lei tva inclus, valoarea totala a premiilor este de 300 lei tva inclus.
7. Mecanismul concursului: Participantii care raspund corect la toate cele 3 (trei) intrebari adresate in perioada concursului in fiecare zi de luni (21 iunie, 28 iunie, 5 iulie, 12 iulie si 19 iulie 2021) ora 17:30, pe pagina de Facebook Single Malt Society, , intra automat in tragerea la sorti pentru premiul acordat in saptamana respectiva.
7.1. Raspunsul la toate cele 3 intrebari se va face intr-un singur comentariu postat pe pagina de Facebook Single Malt Society,
8. Desemnarea castigatorilor
8.1. Pentru fiecare saptamana de concurs se va organiza o baza de date cu raspunsurile corecte, atat de pe Facebook, cat si de pe Instagram.
8.2. Extragerile castigatorilor vor avea loc in fiecare zi de vineri (25 iunie, 2 iulie, 9 iulie,16 iulie si 23 iulie 2021) dimineata si se va face cu ajutorul random.org.
8.3. Castigatorii vor fi anuntati in ziua fiecarei extrageri la ora 17: 30 pe pagina de Facebook
9. Conditii pentru a intra in tragerea la sorti
9.1. Intr-o saptamana un Participant poate raspunde corect o singura data la toate cele 3 intrebari pe pagina de Facebook Single Malt Society
9.2. Nu au dreptul de a participa la acest concurs urmatoarele categorii de persoane: (i) persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in concurs;
(ii) angajati ai Agentiei, ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate acestora;
(iii) angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea concursului;
(iv) rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
9.3. Doar postarile cu raspunsurile corecte la toate cele 3 intrebari din saptamana respectiva dau dreptul la o sansa de castig in acea saptamana.
9.4. Daca un Participant raspunde de mai multe ori in aceeasi saptamana, va fi luat in considerare doar primul raspuns al acestuia pe fiecare dintre paginile Single Malt Society.
9.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, intr-o saptamana, un Participant poate avea maxim 1 sansa de castig, ca urmare a raspunsului pe pagina de Facebook Single Malt Society.
10. Limitari: Un Participant poate castiga un singur premiu pe intreaga perioada a concursului.
11. Anuntarea castigatorilor si inmanarea premiilor
11.1. In fiecare vineri la ora 17:30 se va comunica printr-o postare pe pagina de Facebook Single Malt Society cine este castigatorul saptamanii respective.
11.2. Anuntul va mentiona profilul de Facebook sau de Instagram cu care Participantul a facut comentariul prin care a raspuns corect la toate cele 3 intrebari.
11.3. Dupa anuntarea castigatorului acesta va transmite un mesaj privat pe pagina de Facebook sau Instagram Single Malt Society prin care va comunica organizatorului numele si prenumele si o adresă poștală validă la care să ii fie livrat premiul împreună cu procesul verbal de primire si acceptare a premiului si un numar de telefon.
11.4. Premiile vor fi livrate prin curier in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la validarea castigatorului pe baza unui proces verbal și a unei declarații de acceptare a premiului.
11.5. Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, incheiat in 2 (doua) exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului de catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
11.6. Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
11.7. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
12. Responsabilitate
12.1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului trimis prin curier, cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa;
12.2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc., raspunderea firmei de curierat fiind conform termenilor si conditiilor disponibile pe site-ul acesteia;
12.3. Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator; Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator, raspunderea apartinand firmei de curierat conform termenilor si conditiilor disponibile pe
site-ul acesteia;
12.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de implementarea concursului.
12.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa concursului.
12.6. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua intra in posesia premiilor.
12.7. Organizatorul nu raspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la concurs cu exceptia cazului în care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
12.8. Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul Regulament:
Anexa nr. 1 – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Anexa nr. 1 – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
1.1. In vederea desfasurarii concursului, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (castigatori) vor fi prelucrate de catre: ALEXANDRION TRADING S.R.L., persoană juridică romana, cu sediul social în sat.Pleaşa, Comuna Bucov, str. Fabricilor nr.161, releveu C8, birou nr.1, et. P, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Prahova sub nr. J29/99/18.01.2018, având CUI 38710927, în calitate de operator, prin intermediul Societății DAESCU BORTUN OLTEANU CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, str Gheorghe Lazar, nr. 21, Corp A, etaj 1, ap.3, Sector 1, Nr. RC J40/905/2009, CUI RO 25002937, în calitate de persoana împuternicită. 1.2. Datele de contact ale operatorului pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate sunt urmatoarele: Comuna Bucov, Sat Pleasa, str. Fabricilor, nr.161, releveu C8, birou nr.1, parter, judetul Prahova, e-mail dpo@alexandrion.ro.
1.3. Datele de contact ale persoanei imputernicite de operator pentru reclamatii si orice nelamuriri in legatura cu Campania sunt: Bucuresti, str Gheorghe Lazar, nr. 21, Corp A, etaj 1, ap.3, Sector 1, e-mail office@dbopeople.ro
2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul concursului
2.1. In cadrul concursului, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
2.1.1. Pentru participanti:
(i) profil de Facebook
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.
2.1.2. Pentru castigatori:
(i) nume si prenume;
(ii) numar de telefon;
(iii) adresa de livrare;
3. Scopul procesarii
3.1. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii concursului;
(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
3.2. In vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin, Operatorul va publica numele si prenumele participantilor castigatori ai concursului pe https://singlemaltsociety.ro. Un link catre pagina de pe site-ul https://singlemaltsociety.ro unde sunt publicati castigatorii va fi postat si pe pagina de Facebook Single Malt Society si pe pagina de Instagram Single Malt Society.
4. Temeiul juridic al prelucrarii
4.1. Datele cu caracter personal ale Participantilor la concurs vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul concursului (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) si al obligatiilor legale care revin in sarcina Operatorului in calitate de Organizator al concursului (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR)
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
5.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – Daescu Bortun Olteanu Consultanta SRL si catre firma de curierat. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
5.2. Numele si prenumele participantilor castigatori ai concursului vor fi de asemenea publicate pe https://singlemaltsociety.ro. Un link catre pagina de pe site-ul https://singlemaltsociety.ro unde sunt publicati castigatorii va fi postat si pe paginile de Facebook si Instagram Singele Malt Society.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
6.1. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea concursului.
6.2. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila. Numele si prenumele participantilor castigatori ai concursului vor fi publicate pe https://singlemaltsociety.ro pentru o perioada de 12 luni.
6.3. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
6.4. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheierea concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la concurs.
7. Drepturile persoanelor vizate
7.1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata concursului, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul la informare;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; (ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare.
7.2. Desemnarea castigatorilor concursului se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.
7.3. Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Comuna Bucov, Sat Pleasa, str. Fabricilor, nr.161, releveu C8, birou nr.1, parter, judetul Prahova, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@alexandrion.ro in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.
7.4. Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de o luna de zile de la primirea solicitării de către Organizator, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.
8. Securitatea datelor cu caracter personal
8.1. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9. Modificarea anexei privind prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1. Operatorul are dreptul de a modifica prezenta anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
10. Alte prevederi
10.1. Datele personale ale participantilor la concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 10.2. Prin inscrierea si participarea la concur, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursului. 10.3. Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal sa nu fie transferate in afara Uniunii Europene si sa nu fie transferate catre terti, altii decat cei mentionati la punctul 5 de mai sus.
10.4. Datele vor fi furnizate direct de catre Participanti, pentru inmanarea premiilor si sunt reprezentate de cele mentionate la punctul 2 de mai sus.
10.5. Organizatorul se obliga sa nu includa in baza de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la concurs, in alte scopuri decat cele declarate prin prezentul Regulament. 10.6. Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele Participantilor vor fi prelucrate pe durata concursului precum si pe durata stabilita de legislatia fiscala, inclusiv Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 10.7. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de Participanti si va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului acestora la viata privata. 10.8. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SHARE